Flour

Gluten Free 'Sweet' White Sorghum Flour 500g

Gluten Free 'Sweet' White Sorghum Flour 500g

£389
Gluten Free All Purpose Baking Flour 600g

Gluten Free All Purpose Baking Flour 600g

£529
Gluten Free Millet Flour 500g

Gluten Free Millet Flour 500g

£350
Gluten Free Oat Flour 400g

Gluten Free Oat Flour 400g

£389
Gluten Free Tapioca Flour 500g

Gluten Free Tapioca Flour 500g

£429
Gluten Free Teff Flour 500g

Gluten Free Teff Flour 500g

£649